Menu

Witamy na stronie internetowej Projektu pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II”

Projekt  korzysta z dofinansowania w kwocie 2 810 451 PLN pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Celem główny projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby oświaty tj. Szkoły Podstawowej nr 9, 12, 3 i 11 w Dębicy poprzez kompleksową termomodernizację budynków oraz wymianę istniejącego w budynku Szkoły Podstawowej nr 12...

Czytaj więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Poprzedni Następny

Zakończono roboty w Szkole Podstawowej nr 11

28-03-2017

W dniu 28 marca dokonano ostatniego odbioru prac zaplanowanych w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy. Całkowity koszt zrealizowanego zakresu wyniósł 829 857 zł. Wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego czterej Wykonawcy, w okresie od listopada 2016 roku do marca...

Czytaj więcej

Zakończenie robót w Szkole Podstawowej nr 3

25-01-2017

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zakończone zostały prace termomodernizacyjne budynku głównego i nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy. Oficjalny odbiór inwestycji nastąpił 25 stycznia br. Koszt całego zakresu wyniósł 1 067 214 zł. W okresie od września do grudnia 2016 r...

Czytaj więcej

Ostatnia konferencja promująca projekt za nami

14-12-2016

14 grudnia w Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyła się ostatnia, przewidziana w ramach Planu Promocji Projektu, konferencja prezentująca wyniki oraz efekty realizacji Projektu. W konferencji wzięły udział władze miejskie, radni miejscy, reprezentanci użytkowników budynków objętych projektem tj. dyrektorzy szkół, nauczyciele...

Czytaj więcej

Kolejne działanie w projekcie

08-12-2016

W dniu 8 grudnia podpisany został kolejny Aneks do umowy o dofinansowanie, regulujący przyznanie Gminie Miasta Dębica, decyzją Operatora Programu z dnia 1 września 2016 r., dodatkowego dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020 na realizację nowego działania...

Czytaj więcej

Podpisano umowy z Wykonawcami na realizację prac w Szkole Podstawowej …

09-11-2016

Zakres prac przewidzianych ostatnim w ramach Projektu działaniem Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Szkotniej 14 w Dębicy zostanie zrealizowany przez 3 Wykonawców, wyłonionych w drodze ogłoszonego we wrześniu przetargu nieograniczonego. 27 października podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „MRYCZKO”...

Czytaj więcej

Wyłoniono Wykonawcę dla działań termomodernizacyjnych w Szkole Podstaw…

13-09-2016

W rezultacie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Zakładem Budowlanym „EURO-BUD” Zbigniew Godzisz, Tomasz Godzisz z Dębicy, na termomodernizację budynku głównego i budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy przy ul. Kraszewskiego 37. Planowany termin zakończenia prac przypada...

Czytaj więcej